É O MOMENTO
FÓRMATE CON NÓS

CIFP FRAGA DO EUME, Avenida Ricardo Sánchez 3. 15600 – Pontedeume, Teléfono 881 930 448, Email cifp.fraga.eume@edu.xunta.gal

NOVOS CICLOS DE FP

A oferta educativa de FP no Fraga do EUME incorpora os seguinte ciclos de grao superior:

Axencias de viaxes e xestión de eventos 

Xestión de aloxamentos turísticos.

Oferta Educativa

Nas seguintes ligazóns podes atopar para o curso 2022/2023 a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario —grao profesional básico, grao medio e grao superior.

Cociña e Restauración

Ciclo formativo de fp básica

Servizos en restauración

Ciclo formativo de grao medio.

Cociña e gastronomía

Ciclo formativo de grao medio.

Panadería, Repostaría e Confeitaría

Ciclo formativo de grao medio.

Xestión de aloxamentos turísticos

Ciclo formativo de grao superior.

Dirección de cociña

Ciclo formativo de grao superior.

Dirección de servizos de restauración

Ciclo formativo de grao superior.

Axencias de viaxes e xestión de eventos

Ciclo formativo de grao superior.