Aula tecnolóxica: Antes e despois:

Trátase dunha aula cofinanciada pola U.E., o Ministerio de Educación e a Xunta de Galicia cunha inversión de 55.000 euros.