Bolsas, Emprego, Programas Europeos e Emprendemento

Bolsas
A información sobre as bolsas colgaranse, na páxina web do centro, informando dende a coordinación de programas europeos e a xefatura de relación con empresas, aos xefes de departamento e titores de FCT, para que as trasladen a todo o alumnado.