CALENDARIO EXAMES PD E PROBAS LIBRES CURSO 23/24

CALENDARIO EXAMES PD CURSO 23/24

CALENDARIO EXAMES PROBAS LIBRES CURSO 23/24

XORNADA DE ACOLLEMENTO PROBAS LIBRES
DÍA: MÉRCORES, 5 DE XUÑO ÁS 12:30
LUGAR: AULA DE CATA
▪ A asistencia a esta xornada de acollemento é obrigatoria
para os/as candidatos/as.
▪ A non asistencia sin xustificación documental implicará a
baixa de oficio das probas.