Calificacións probas libres

As calificacións das probas libres realizadas o curso 22/23 estarán dispoñibles no taboleiro de cortiza situado na entrada do centro.

Polo de agora xa podes consultar:

  • FOL (finais)
  • EIE (finais)
  • Seguridade e hixiene
  • Gastronomía e nutrición
  • Sumillería
  • Procesos de servizos en restaurante
  • Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración