Dependencias

Espazos:
 • Aulas polivalentes dotadas con medios audiovisuais.
 • Aulas de informática.
 • Aula tecnolóxica.
 • Aula de idiomas.
 • Biblioteca con ordenadores e canón.
 • Aula taller de cociña.
 • Aula taller de cafetaría.
 • Aula taller de restaurante e comedor de Carta.
 • Obrador de pastelaría e confeitaría.
 • Aula de cata.
 • Aula de recepción de hotel.
 • Departamentos didácticos.
 • Departamento de Orientación Profesional.
 • Departamento de Acreditación de Competencias.
 • Economato- almacén.
 • Zonas comúns de aparcadoiro e zona verde.
 • Pavillón deportivo.
 • Pistas deportivas para baloncesto e fútbol sala.
 • Cafetaría para o persoal do centro e alumnado.
 • Vestiarios para o persoal e o alumnado.