Extracto de programacións

Nos seguintes enlaces atópanse dispoñibeis as programación dos diferentes módulos para o curso 22/23:

HOSTALERÍA E TURISMO

CICLO FORMATIVO DE FP BÁSICA

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO