Programacións

Nos seguintes enlaces atópanse dispoñibeis as programación dos diferentes módulos para o curso 23/24:

HOSTALERÍA E TURISMO

CICLO FORMATIVO DE GRAO BÁSICO

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO