Formación Regrada

HOSTALARÍA E TURISMO

FPB Cociña e restauración

CM Cociña e gastronomía

ZM Cociña e gastronomía

CM Servizos en restauración

CS Dirección de cociña

CS Dirección de servizos

CS Axencia de viaxes e xestión de eventos

CS Xestión de aloxamentos turísticos 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

CM Panadaría, repostaría e confeitaría