Historia

HISTORIA

O CIFP Fraga do Eume entrou en funcionamento no curso 1987/88 como Instituto de Formación Profesional de Pontedeume (I.F.P. Pontedeume) converténdose no segundo centro de Galicia que ofertou a especialidade de hostalería. Dende a súa  apertura compartiu instalacións co I.B. de Mugardos, colaboración que durou ata o remate do curso 1988/89.

Nos seus inicios ofertaba FP-I de cociña e servizos, compartindo ambas especialidades o horario lectivo das materias  académicas.

Os talleres de prácticas estaban separados do edificio principal, carecían de instalacións e dotación, polo que os mesmos non entraron en funcionamento ata mediados de curso. Inicialmente contemplábase que o aula-comedor estivese situada na zona mais próxima a ría  para favorecer as vistas dende o mesmo, pero os problemas  xerados polo subministro e instalacións de gas para a cociña obrigaron a modificar o proxecto.

No curso 1989/90 por mor da demanda e mobilización  do alumnado, implantouse FP-II.  Habilitase un acceso  entre os talleres e o edificio principal, pasando a ocupar todo o taller as instalacións de cociña e reubicando as instalacións de comedor no edificio principal, onde continúan a dia de hoxe.

No ano 1989 continuando coa liña de innovación que sempre nos caracterizou o centro foi seleccionado xunto con outros sete da comunidade  para  implantar a modo experimental a Reforma do Ensino Medio (REM) para o que se contou coa colaboración de profesorado do Couceiro Freijomil. Sendo tamén pioneiro na implantación da ESO (90/91) na nosa comunidade autónoma no ano 1991. Pasando a ofertar así mesmo os  Bacharelatos de Ciencias e bacharelato Lingüístico no ano 93.

No ano 1992, o centro cambio o seu nome polo de IFP Fraga do Eume e  no ano 1996  pasa denominarse IES Fraga do Eume.

Este centro tamén foi dos primeiros en participar en programas de intercambio no estranxeiro, na década dos 90 e na implantación do sistema Abalar 2009.

En 1996,  o centro comeza o ofertar os ciclos formativos de formación profesional, comezando  a súa oferta polos CM de Cociña e CM de Servizos de Restaurante-bar. Posteriormente ampliase a oferta co ciclo superior de Restauración (1997) e co CM de Panadaría-Pastelaría(2001)

No ano 2000 celebrase o primeiro concurso de cociña en memoria do profesor Xosé Rodríguez-Moldes Rey, por petición popular do alumnado, tendo un carácter interno. A partires do ano 2001 convertese nunha cita a nivel autonómico, e xa no 2002 incorporase ao mesmo a disciplina de coctelaría

No 2008 comezase a ofertar os primeiros módulos de ensinanzas modulares do ZM de Cociña e Gastronomía

No ano 2009 implántanse as ensinanzas de PCPI (actual FPB) e no  2010  o CS de Dirección de Servizos de Restauración

No ano 2012  Amplíanse as instalacións de Panadaría-Pastelaría e no 2017 constrúese unha nova aula-taller de bar-cafetaría

En xullo de 2021 o IES Fraga do Eume transfórmase no CIFP Fraga do Eume, ofertando ciclos formativos da Familia Profesional de Hostelaría e Turismo e Industrias alimentarias.