Organigrama

Dirección do CIFP Fraga do Eume

Fátima Insua López

 • Teléfonos: 881930448
 • Correo electrónico: cifp.fraga.eume@edu.xunta.gal

Vicedirección

Gerardo Fernández Piñeiro

 •  

 

Xefatura da área de calidade, innovación e orientación profesional

 • Xefatura de ÁreaGerardo Fernández Piñeiro
 • Xefatura de departamento de Relación con Empresas: Anxo Leis Buján
 • Xefatura de departamento de Calidade e Innovación: Pilar Paredes López

           –  Coordinación de Innovación e Formación do Profesorado: David Palmero Sande
           –  Coordinación de Programas Internacionais: Pacucha Vales Maceira
           –  Coordinación de Tecnoloxía da Información e Comunicación (TIC): María Dolores Hermida Pérez

 • Xefatura de departamento de Acreditación e Probas: Rosa Ana Pico Galdo
 • Xefatura de departamento de Información e Orientación Profesional: M.ª Jesús Díaz Sánchez

          – Coordinación de Emprendemento: Xoán García Rodríguez


Secretaría

Olga Vizoso Arribe

Xefatura da área de administración e xestión

 •  

Xefatura de estudos

Lara López Calviño

 •  

Xefatura da área de formación

 • Xefatura de áreaLara López Calviño
 • Xefatura do departamento de Hostalería e Turismo: Anxo Porto Riveiro
 • Xefatura do departamento Industrias Alimentarias: Mercedes Fernández Méndez 
 • Xefatura do departamento de Formación e Orientación Laboral: Xoán García Rodríguez
 • Xefatura do departamento de Dinamización de Idiomas: Raquel Mateos Díaz
 • Coordinación de Biblioteca: María Arribi Barcia
 • Coordinación do Equipo de Dinamización de Lingua Galega: Samuel Pérez Pintos