RECOLLIDA DE TÍTULOS

RECOLLIDA DE TÍTULOS

O alumnado que rematase o ciclo con anterioridade ó mes de Outubro de 2022 xa pode pasar a recoller o seu título. Para recollelo é imprescindible que o realice persoalmente e que acredite a sua identidade mediante o DNI.