Recurso reposición bolsas 22/23

Se tes a bolsa denegada, non estás nas listaxes ou non estás dacordo coa contía, podes interpoñer un recurso de reposición. Consulta aquí para máis información.