Recursos Informativos

Cada ciclo formativo conta coa dotación informática necesaria para o desenvolvemento da súa programación.

  • A rede informática do centro permite a conexión a internet, pero non en aberto.
  • Algúns ciclos e/ou familias profesionais, permiten a conexión wi-fi.
  • A xestión da rede informática corresponde á coordinadora das TIC´s.