Organigrama

ORGANIGRAMA FUNCIONAL CIFP FRAGA DO EUME

1. DIRECCIÓN: Fátima Mª Ínsua López

2. VICEDIRECCIÓN (Área de Calidade, Innovación e Orientación profesional): Gerardo Fernández Piñeiro

     2.1. Departamento de Calidade e Innovación: Mª Pilar López Paredes

        2.1.1. Coordinación Innovación e Formación: David Palmero Sande

        2.1.2. Coordinación TICs: Mª Dolores Hermida Pérez

        2.1.3. Coordinación Programas Internacionais: Mª Francisca Vales Maceira

     2.2. Departamento de acreditación de probas: Rosa Ana Pico Galdo

     2.3. Depatamento de relación cas empresas: Anxo Leis Buján

     2.4. Departamento de Información e Orientación profesional: Mª Jesús Díaz Sánchez

        2.4.1. Coordinación Emprendemento: Xoán García Rodríguez

     2.5. Coordinación de Benestar Emocional: Lucía Rilo López

3. XEFATURA DE ESTUDOS (Área de Formación): Lara López Calviño

     3.1. Coordinación Biblioteca: Mª Victoria Arribi Barcia

     3.2. Departamento de Hostelería: Ángel Jesús Porto Riveiro

        3.2.1. Titorias de Accións Formativas

        3.2.2. Titorias FCT

     3.3. Departamento de FOL: Xoán García Rodríguez

     3.4. Departamento de Industrias Alimentarias: Mª Mercedes Fernández Méndez

        3.4.1. Titorias de Accións Formativas

        3.4.2. Titorias FCT

     3.5. Xefatura Departamento Dinamización de Idiomas: Raquel Eugenia Mateos Díaz

     3.6. Coordinación do Equipo de Dinamización da Lingua Galega: Samuel Pérez Pintos