XESTIÓN PROFESORADO

  • Permisos e licenzas persoal docente (Delegado Provincial) (Regulado na Orde do 29 de Xaneiro de 2016 da Lei 2/2015 do 29 de abril) segundo Anexo IV.
  • Concesión de permisos e licenzas persoal docente (Director/a)  (Regulado na Orde do 29 de Xaneiro de 2016 da Lei 2/2015 do 29 de abril) segundo Anexo V.
  • Xustificante da non fichaxe da entrada ou saída.